Airdrop nhận 40 token CTM. Mạng BSC#airdrop #claim

Link đk: https://t.me/cryptometropolisairdrop2_bot?start=r08539641490

💥Nhóm cập nhật thông tin các kèo Claim&Airdrop miễn phí

🎁: Telegram: https://t.me/thaimmo

💥 Link nhóm: https://zalo.me/g/dwpfcz329
👇👇👇👇👇

💰💰KÈO CLAIM TIỀM NĂNG💰💰

👉 Claim nhận 20.000.000 token DOGO. Dự án tiềm năng.

💥 Link Claim & Buy: https://dogoinu.finance/?ref=0x684809b84D2e9B04bA4a175E9EBB457ef7147a54

👉 Claim 2400 token PIE. Sàn PieSwap. Dự án tiềm năng cao. List pancakeswap 20/6

💥 Link Claim & Buy IDO: https://pieswap.io/?ref=0x6e2384a6c841ff47A846d907e2AC00F17970B014

👉 Dự án tiềm năng. Claim 220M token SOLA. Mạng BSC. List Pancakeswap 29/3/2022. Nhanh tay chiến thôi
💥 Link Claim & Buy: https://solatokens.com/?ref=0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 Claim 30.000 token FURY. List pancakeswap 26/3
Link Claim & Buy: https://furygunner.io/?ref=38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 Claim&Airdrop token PUG. Dự án tiềm năng
Link Claim: https://pug.gold/?ref=0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 Claim 250 token LGX. Mạng BSC, dự án chất lượng cao.
💥 Link Claim&buy: https://legioncoin.net/?ref=0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 Phí rẻ, kèo ngon tội gì không làm. Claim & Buy IDO Token CRW. List Pancakeswap 20/2/2022

Link Claim: https://carowar.com/?ref=0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 Claim 600 token BULL. Mạng BSC dự án tiềm năng.
💥 Link Claim: https://bull100x.com/r/0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb/

👉 💰Claim 22.000.000 token MNFT. Mạng BSC. List Pancakeswap 10/2/200. Dự án tiềm năng🚀🚀

💥Link Claim: https://metaverse-gg.net/?ref=0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 Claim 100 token FLUX. Mạng BSC. List Pancakeswap ngày 7/5/2022. Dự án tiềm năng
💥 Link Claim: https://www.fluxcoin.site/?ref=0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 Dự án rất tiềm năng. Claim 5 token MOCO. Mạng BSC. tổng cung 1000.00. Không thể bỏ qua
💥 Link đk: https://monopolistcoin.com/?ref=0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 Claim 4000 token CACA INU. Dự án game NFT METAVERSE. List Pancakeswap 25/1/2022
💥 Link Claim: https://cacainu.com/?reff=0x38cd7c2b9d8096c32b76faa0bd733c8cce4755cb

👉 CLAIM 300.000.000 METATRON. MẠNG BSC. LIST PANCAKESWAP. DỰ ÁN TIỀM NĂNG
🔥 Link Claim: https://metatrontoken.cc/?ref=0x38CD7c2B9d8096c32B76Faa0bD733c8CcE4755cb

👉 KÈO HÓT🔥 Cực kỳ tiềm năng. Claim Airdrop 3.8B token SHIBG. Mạng BSC. Không thể bỏ qua.
🔥 Link Claim & IDO: https://shibgtoken.com/?ref=0x916A6d1e76173A7d3E86D82FE0eB1748B19180c4

source